• Lorem ipsum

Het installeren en monteren van de glazen schuifwanden van KingGlass hebben we voor u zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Daarom kiest 95% van onze klanten ervoor om dit helemaal zelf te doen. 
Wilt u weten hoe u de glazen schuifwand zelf kunt monteren? In de handige video hieronder nemen we u mee door alle stappen zodat u de montage in zijn geheel zelf kunt uitvoeren. 

Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen

Belangrijk: Lees eerst de veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen voor u de glazen schuifwand gaat monteren.

 • Volg bij de instructies en richtlijnen zoals omschreven in deze handleiding. Wijzig de volgorde van de te verrichten handelingen niet. Indien een of ander niet duidelijk, neem dan contact op met KingGlass Bv Technische wijzigingen voorbehouden, zonder schriftelijke melding.
 • Houd u bij de montage aan de geldende normen en wettelijke voorschriften.
 • Wij adviseren de montage van de glazen schuifwand met minimaal 2 personen uit te voeren.
 • De materialen dienen in een droge, geventileerde ruimte te worden opgeslagen, niet blootgesteld aan direct zonlicht.
 • Open de verpakking voorzichtig.
 • Om schade aan uw glazen schuifwand te voorkomen, plaatst u de onderdelen op een zachte,    schone en vlakke ondergrond. Plaats de glazen panelen nooit direct op de grond!
 • De glazen panelen dienen altijd liggend (staande op een langszijde) te worden vervoerd. Het beste is om hier zuignappen voor te gebruiken. Wanneer vlakke glasplaten worden opgepakt zouden ze anders kunnen breken door spanning op de plaat.
 • Gehard glas is krasgevoelig. Let dus op dat er geen krassen ontstaan.
 • De randen en hoeken van de glazen panelen zijn zeer kwetsbaar. Zorg ervoor dat deze niet beschadigen.
 • Zorg ervoor dat u nooit op de glazen panelen gaat staan.
 • Het toevoegen of weglaten van onderdelen, of het bewerken van materialen anders dan op de voorgeschreven wijze kan een nadelige invloed hebben op de veiligheid van de glazen schuifwand en wordt dus ten strengste afgeraden!
 • Gehard glas mag niet bewerkt worden.
 • Zeker de montageplaats af d.m.v. veiligheidslint zodat derden op afstand worden gehouden.
 • Draag altijd de juiste beschermende kleding (werk handschoenen, stofmasker, veiligheidsbril,    schoenen met anti-slip etc.) bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Plaats een ladder altijd op een stevige stabiele ondergrond.
 • Monteer de glazen schuifwand op een vlakke stabiele fundering of ondergrond (minimale last van  390kg per meter.
 • Zorg ervoor dat alle bevestigingsmiddelen goed zijn vastgedraaid. Controleer dit regelmatig.
 • Verwijder het product in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.
 • KingGlass Bv. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door het  niet (strikt) naleven van de veiligheidsvoorschriften en -instructies in deze handleiding, dan wel  door onachtzaamheid tijdens montage, gebruik en onderhoud van het product en de eventueel bijbehorende accessoires. KingGlass Bv. is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade.